powered by CADENAS

Social Share

Svinjogojstvo (16776 views - Animals)

Svinjogojstvo je grana stočarstva koja obuhvaća uzgoj i gospodarsko iskorištavanje svinja radi mesa, masti, kože, dlake i dr. Najčešće je zastupljeno u područjima intenzivne poljoprivrede, u prigradskim zonama i u blizini centara prehrambene industrije. Svinjogojstvo je dobro razvijeno u Kini, SAD-u, Rusiji i Brazilu.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Svinjogojstvo

Svinjogojstvo

Svinjogojstvo je grana stočarstva koja obuhvaća uzgoj i gospodarsko iskorištavanje svinja radi mesa, masti, kože, dlake i dr. Najčešće je zastupljeno u područjima intenzivne poljoprivrede, u prigradskim zonama i u blizini centara prehrambene industrije.

Svinjogojstvo je dobro razvijeno u Kini, SAD-u, Rusiji i Brazilu.

Literatura

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd
  • Stemić Milomir, Jaćimović Bratislav (2006): Osnovi agrarne geografije, Jantar grupa, Zemun


This article uses material from the Wikipedia article "Svinjogojstvo", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Animals

3D,data,libary,model,catalog,rendering,skull,bone,animal,reptile,bird,insect,mammal,class,classification,order,family,species,genus