powered by CADENAS

Social Share

Kirij (23295 views - Periodic Table Of Elements)

Kirij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Cm, atomski (redni) broj mu je 96, a atomska masa mu iznosi 247. Ovaj element dijeli ime s bračnim parom Curie, Marie i Pierreom. U hrvatskoj se literaturi može naći i pod nazivom kurij, a standardnojezični je oblik kirij.
Go to Article

Kirij

Kirij

kirij
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

kirij
Cm
96
Kemijska skupina aktinoidi
Grupa, perioda, Blok Ac, 7, f
Izgled {{{izgled}}}
Gustoća1 13510 kg/m3
Tvrdoća ?
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

{{{specificni_toplinski_kapacitet}}} J mol–1 K–1

Talište 1340 [1] °C
Vrelište3 3110[1] °C
Toplina taljenja {{{toplina_taljenja}}} kJ mol-1
Toplina isparavanja {{{toplina_isparivanja}}} kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 247
Elektronska konfiguracija [Rn] 5f76d17s2 [1]

Kirij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Cm, atomski (redni) broj mu je 96, a atomska masa mu iznosi 247.

Ovaj element dijeli ime s bračnim parom Curie, Marie i Pierreom. U hrvatskoj se literaturi može naći i pod nazivom kurij, a standardnojezični je oblik kirij.[2][3][4][5][6][7][8]

  1. 1,0 1,1 1,2 Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka), 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1
  2. Tomislav Ladan, gl. ur., Osmojezični enciklopedijski rječnik : hrvatski, ruski, engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, latinski, II. sv., Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Zagreb, 1995., CIP 441027052, ISBN 953-6036-53-3 (cjelina), ISBN 953-6036-52-5 (II. sv.), str. 615., (NSK), (NSK)
  3. Marija Zinka, »Pridjevi u kemijskom nazivlju«, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Rasprave IHJJ), Zagreb, sv. 23/24 (1997./1998.), str. 373. − 390., cit. sa str. 378., (Hrčak), (NSK)
  4. Eugenija Barić, Lana Hudeček, Nebojša Koharović, Mijo Lončarić, Marko Lukenda, Mile Mamić, Milica Mihaljević, Ljiljana Šarić, Vanja Švaćko, Luka Vukojević, Vesna Zečević, Mateo Žagar, Hrvatski jezični savjetnik, u redakciji izvršnoga uredništva Lane Hudeček, Milice Mihaljević i Luke Vukojevića, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Pergamena, Školske novine, Zagreb, 1999., ISBN 953-6637-03-0, str. 703., (Crolist)
  5. Stjepan Babić, Božidar Finka, Milan Moguš, Hrvatski pravopis, 5. – prerađeno izd., Školska knjiga, Zagreb, mjeseca prosinca 2000., ISBN 953-0-40017-9, str. 180. i 260., (Crolist)
  6. Stjepan Babić, Vladimir Grdinić, »Prijedlog za rješenje nedoumica u kemijskome nazivlju«, Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, Zagreb, god. 49. (2002.), br. 1., str. 19. – 31., cit. sa str. 21., (NSK)
  7. Stjepan Babić, Sanda Ham, Milan Moguš, Hrvatski školski pravopis, s predgovorom Radoslava Katičića, Školska knjiga, Zagreb, 2005., ISBN 953-0-40026-8, str. 88., (NSK)
  8. Stjepan Babić, Sanda Ham, Milan Moguš, Hrvatski školski pravopis : usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika, IV. izd., Školska knjiga, Zagreb, 2012., ISBN 978-953-0-40026-9, str. 89., (NSK)


Nedovršeni članak Kirij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Kirij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry