powered by CADENAS

Social Share

Aktinij (19899 views - Periodic Table Of Elements)

Aktinij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Ac, atomski (redni) broj mu je 89, a atomska masa mu iznosi 227. Nema većih industrijskih primjena, ali se rabi u radioterapiji i 150 puta je aktivniji od radija. Otkriven je 1899.g.
Go to Article

Aktinij

Aktinij

aktinij
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

aktinij
Ac
89
Kemijska skupina aktinoidi
Grupa, perioda, Blok Ac, 7, f
Izgled srebrenasti metal
Gustoća1 10000 kg/m3
Tvrdoća ?
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

(25 °C) 27,2 J mol–1 K–1

Talište 1050 [1] °C
Vrelište3 3198 [1] °C
Toplina taljenja 14 kJ mol-1
Toplina isparavanja 400 kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 227
Elektronska konfiguracija [Rn] 6d17s2 [1]

Aktinij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Ac, atomski (redni) broj mu je 89, a atomska masa mu iznosi 227.

Nema većih industrijskih primjena, ali se rabi u radioterapiji i 150 puta je aktivniji od radija. Otkriven je 1899.g.

Uporaba

Aktinijum je prvi put umjetno dobiven u Argonne Nacional laboratoriju u Chicagu. Zog toga što je oko 150 puta radioaktivniji od radija, koristi se kao značajan izvor neutrona. Pored toga, može se koristiti za termoionsko pretvaranje energije.

Spojevi

Aktinijev(III) oksid je anorganski kemijski spoj aktinija koji spada u skupinu oksida, te je radioaktivan.

  1. 1,0 1,1 1,2 Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka) 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1


Nedovršeni članak Aktinij koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Aktinij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry