powered by CADENAS

Social Share

Hafnij (21171 views - Periodic Table Of Elements)

Hafnij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Hf, atomski (redni) broj mu je 72, a atomska masa mu iznosi 178,49(2). To je metal visokog srebrnog sjaja otporan na koroziju. Pošto je mekan, može se izvlačiti, valjati i kovati. Na izloženoj površini stvara se oksidni film. Otporan je na lužine i kiseline (osim HF). Metalni se prah sam zapali i gori na zraku. Njegova gustoća i tvrdoća iznose 13310 kg/m3, 5,5. Hafnij je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 5,3 ppm (en. parts per million). Spojevi hafnija toliko su slični spojevima cirkonija da ih je skoro nemoguće značajnije odvojiti. Najvažniji mineral hafnija je: alvit (Hf,Th,Zr)SiO4• x H2O Legira se s mnogim metalima. Hafnijev karbid i nitrid ubrajaju se u izrazito vatrostalne materijale. Hafnij su 1923. godine otkrili Dirk Costner (Nizozemska) i Georg Karl von Hevesy (Mađarska). Ime je dobio po latinskom nazivu za Kopenhagen - Hafnia.
Go to Article

Hafnij

Hafnij

Hafnij
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

Hafnij
Hf
72
Kemijska skupina prijelazni metali
Grupa, perioda, Blok 4, 6, d
Izgled čelično siva krutina
Gustoća1 13310 kg/m3
Tvrdoća 5,5
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

25,73 J mol–1 K–1

Talište 2233 °C
Vrelište3 4603 °C
Toplina taljenja 27,2 kJ mol-1
Toplina isparavanja 571 kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 178,49(2)
Elektronska konfiguracija [Xe] 4f145d26s2 [1]

Hafnij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Hf, atomski (redni) broj mu je 72, a atomska masa mu iznosi 178,49(2).

To je metal visokog srebrnog sjaja otporan na koroziju. Pošto je mekan, može se izvlačiti, valjati i kovati.
Na izloženoj površini stvara se oksidni film. Otporan je na lužine i kiseline (osim HF). Metalni se prah sam zapali i gori na zraku. Njegova gustoća i tvrdoća iznose 13310 kg/m3, 5,5. Hafnij je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 5,3 ppm (en. parts per million). Spojevi hafnija toliko su slični spojevima cirkonija da ih je skoro nemoguće značajnije odvojiti. Najvažniji mineral hafnija je: alvit (Hf,Th,Zr)SiO4• x H2O

Legira se s mnogim metalima. Hafnijev karbid i nitrid ubrajaju se u izrazito vatrostalne materijale.

Hafnij su 1923. godine otkrili Dirk Costner (Nizozemska) i Georg Karl von Hevesy (Mađarska). Ime je dobio po latinskom nazivu za Kopenhagen - Hafnia.


Potraži Hafnij u
Wječniku, slobodnom rječniku.


  1. Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka), 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1


This article uses material from the Wikipedia article "Hafnij", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry