powered by CADENAS

Social Share

Lantan (19823 views - Periodic Table Of Elements)

Lantan je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol La, atomski (redni) broj mu je 57, a atomska masa mu iznosi 138,90547(7). Lantan je 1839. godine otkrio Šveđanin Carl Gustaf Mosander. Ime je dobio od grčke riječi lanthano, što znači biti skriven. To je srebrno bijeli, kovki metal. Dovoljno je mekan da se može rezati nožem. Brzo oksidira na zraku, dok s hladnom vodom reagira sporo uz razvijanje vodika. Lantan se koristi kao metal za legiranje s kobaltom i niklom za izradu permanentnih magneta, u grafitnim elektrodama, krekiranju. Lantanov oksid se koristi pri izradi termistora, kondenzatorskih dielektrika, optičkih stakala i u novije vrijeme za krekiranje.
Go to Article

Lantan

Lantan

Lantan

Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (

).

lantan
Osnovna svojstva

Kemijski element
Simbol
Atomski broj

lantan
La
57
Kemijska skupina lantanidi
Grupa, perioda, Blok 3, 6, f
Izgled krutina
Gustoća1 6162 kg/m3
Tvrdoća 491  MPa (HV), 363  MPa (HB)
Specifični toplinski kapacitet (cp ili cV)2

(25 °C) 27,11 J mol–1 K–1

Talište 920 [1] °C
Vrelište3 3464 °C
Toplina taljenja 6,20 kJ mol-1
Toplina isparavanja 402,10 kJ mol-1

1 pri standardnom tlaku i temperaturi
2 pri konstantnom tlaku ili volumenu
3 pri standardnom tlaku

Atomska svojstva
Atomska masa 138,90547(7)
Elektronska konfiguracija [Xe] 5d16s2 [1]

Lantan je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol La, atomski (redni) broj mu je 57, a atomska masa mu iznosi 138,90547(7).

Lantan je 1839. godine otkrio Šveđanin Carl Gustaf Mosander. Ime je dobio od grčke riječi lanthano, što znači biti skriven. To je srebrno bijeli, kovki metal. Dovoljno je mekan da se može rezati nožem. Brzo oksidira na zraku, dok s hladnom vodom reagira sporo uz razvijanje vodika.

Lantan se koristi kao metal za legiranje s kobaltom i niklom za izradu permanentnih magneta, u grafitnim elektrodama, krekiranju. Lantanov oksid se koristi pri izradi termistora, kondenzatorskih dielektrika, optičkih stakala i u novije vrijeme za krekiranje.

Potraži Lantan u
Wječniku, slobodnom rječniku.
  1. 1,0 1,1 Sebastian Blumentritt Periodensystem der Elemente, 6. izd., Blume-Verlag, Münster (Savezna Republika Njemačka), 2012., ISBN 978-3-942-53009-5, str. 1


Nedovršeni članak Lantan koji govori o kemijskom elementu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Lantan", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Periodic Table Of Elements

element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry