powered by CADENAS

Social Share

Keramička vuna (10584 views - Material Database)

Keramička vuna uz staklenu i kamenu vunu pripada skupini mineralnih vuna. Mineralne vune su vlaknasti materijali koji se dobivaju postupcima vučenja i rotacijskog oblikovanja iz rastaljenih minerala (zgura, keramika). Sve mineralne vune se odlikuju dobrim toplinskim i zvučnim izolacijskim svojstvima, ali za razliku od staklene i kamene vune, keramička vuna se odlikuje odličnom otpornošću prema povišenim temperaturama (višim od 1000 °C). Zbog toga se ona najčešće koristi u postrojenjima i proizvodnim procesima gdje se zahtjeva otpornost prema visokim temperaturama.
Go to Article

Keramička vuna

Keramička vuna

Keramička vuna uz staklenu i kamenu vunu pripada skupini mineralnih vuna. Mineralne vune su vlaknasti materijali koji se dobivaju postupcima vučenja i rotacijskog oblikovanja iz rastaljenih minerala (zgura, keramika). Sve mineralne vune se odlikuju dobrim toplinskim i zvučnim izolacijskim svojstvima, ali za razliku od staklene i kamene vune, keramička vuna se odlikuje odličnom otpornošću prema povišenim temperaturama (višim od 1000 °C). Zbog toga se ona najčešće koristi u postrojenjima i proizvodnim procesima gdje se zahtjeva otpornost prema visokim temperaturama. [1] [2]

Struktura

Keramička vuna se sastoji od amorfnih vlakana različitih duljina i promjera. Promjer vlakana najčešće iznosi od 0,2 μm do 0,4 μm. Vlakna se proizvode tako da se rastaljeni Al2O3 i SiO2 najčešće miješaju u masenom omjeru 1:1, te se zatim podvrgavaju postupcima puhanja, rotacijskog oblikovanja i vučenja, nakon kojih se postiže konačna amorfna struktura. Također uz Al2O3 i SiO2 keramička vuna može sadržavati manje količine Cr2O3, ZrO2, Fe2O3 i TiO2.

[6] [7]

Svojstva

 • Otpornost prema povišenim temperaturama - može se primjenjivati čak i do temperature od 1400 °C bez da dođe do promjene strukture
 • Mala gustoća - gustoća keramičke vune se kreće u rasponu od 64 do 160 kg/m3, što je značajno manje nego kod drugih materijala sličnih svojstava

[8]

Tehnički podaci

Maseni udio pojedninog spoja Deklarirana temperatura (°C) Maksimalna temperatura kontinuirane upotrebe (°C) Linerano skupljanje (%) Udio organskih tvari (%) Udio vlage (%) Toplinska provodnost (W/mK)
Al2O3 + ZrO2, 45 - 48 % SiO2, 51 - 52 % 1260 1050 - 1150 3 0,05 0,5 0,099 - 0,220
Al2O3 + ZrO2, 52 - 55 % SiO2, 45 - 47 % 1400 1200 - 1350 3 0,05 0,5 0,095 - 0,210
[9]

Primjena

Zbog svoje odlične otpornosti prema povišenim temperaturama keramička vuna se često koristi za oblaganje peći za toplinsku obradu, visokih peći, u rafinerijama sirove nafte, te za izolaciju visokotemperaturnih cjevovoda i turbinskih postrojenja.

Reference

 1. [1] 20. prosinca 2015.
 2. [2] 20. prosinca 2015.
 3. [3] 20. prosinca 2015.
 4. [4] 20. prosinca 2015.
 5. [5] 20. prosinca 2015.
 6. [6] 20. prosinca 2015.
 7. [7] 20. prosinca 2015.
 8. [8] 20. prosinca 2015.
 9. [9] 20. prosinca 2015.


This article uses material from the Wikipedia article "Keramička vuna", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Material Database

database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification