powered by CADENAS

Social Share

Nepovratni ventil (29680 views - Plant Design / Ship Yard)

Nepovratni ventil dozvoljava protok fluida samo u jednom smjeru (poput diode u elektronici), uz minimalno mogući pad tlaka (mali otpor). Taj pad tlaka je kriterij kvalitete nepovratnog ventila. Pladanj ventila može imati oblik kugle, stožca, tanjura ili čahure. Ventil može biti neopterećen ili opterećen (s oprugom).
Go to Article

Nepovratni ventil

Nepovratni ventil

Nepovratni ventil s čeličnom kuglicom i oprugom u otvorenom položaju.
Simbol nepovratnog ventila koji se koristi u dijagramu cjevovoda i instrumentacije. Strelica pokazuje smjer protoka fluida (plin ili tekućina).

Nepovratni ventil dozvoljava protok fluida samo u jednom smjeru (poput diode u elektronici), uz minimalno mogući pad tlaka (mali otpor). Taj pad tlaka je kriterij kvalitete nepovratnog ventila. Pladanj ventila može imati oblik kugle, stožca, tanjura ili čahure. Ventil može biti neopterećen ili opterećen (s oprugom). [1]

Zaporni ventil

Nepovratni ventil spada u grupu zapornih ventila. Zaporni ventili ne dopuštaju protok u jednom smjeru (zatvaraju), a propuštaju u suprotnom smjeru. Povećanje tlaka na izlaznoj strani potpomaže zapornu funkciju (brtvljenje).

Dvije su vrste zapornih ventila:

  • za zatvaranje potreban pad tlaka Δp na ventilu u nedozvoljenom smjeru (bez opruge) i
  • zatvara već kad izostane pad tlaka na ventilu (s oprugom koja zatvara ventil).

Zaporni ventili se mogu podjeliti na:

  • nepovratni ventili
  • uvjetno zaporni ventili (logički I)
  • naizmjenično zaporni ventili (logički ILI)
  • brzoispusni ventili

Uvjetno zaporni ventil (I-ventil)

Uvjetno zaporni ventil ostvaruje logičku I-funkciju. Ventil se zatvara (poput nepovratnog) ako tlak djeluje na bilo kojem ulaznom priključku, ali se ne može zatvoriti kad djeluje na oba. Ista funkcija može se ostvariti pomoću 3/2 razvodnika u pasivnom ili serijskom spoju. I-funkcija koristi se npr. pri upravljanju prešama (2 tastera za dvije ruke, da se izbjegnu ozljede ruku). Tijekom izlaska klipnjače nije dozvoljeno otpustiti niti jedan razvodnik za start, inače se klipnjača odmah vraća u polazni položaj.

Naizmjenično zaporni ventil (ILI-ventil)

Naizmjenično zaporni ventili ostvaruju logičku ILI funkciju. Tlak se prenosi na izlazni priključak, kad tlak djeluje na jedan (bilo koji) ulazni priključak, a istovremeno se drugi (odzračeni) ulazni priključak zatvara. Ako tlak djeluje na oba ulazna priključka, otvoren je kroz jedan od njih (ili kroz oba) prolaz prema izlaznom priključku. [2]

Brzoispusni ventil

Brzoispusni ventili koriste se za ubrzanje pražnjenja cilindra, čime se povećava brzina kretanja klipa. Cilindar se ne prazni preko upravljačkog razvodnika, nego preko brzoispusnog ventila. Brzoispusni ventil ima relativno veliki protočni presjek i predstavlja manji otpor strujanju medija koji izlazi iz cilindra nego razvodnik. Također, u slučaju pražnjenja cilindra kroz razvodnik, na razvodniku se javlja buka zbog prigušivanja zraka.

  1. [1] "Pneumatika i hidraulika" Radoslav Korbar, Veleučilište u Karlovcu, www.vuka.hr, 2007.
  2. [2] "Regulacija hidrauličkih i pneumatskih sustava" Dr. sc. Željko Šitum, izv. prof., Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, zrno.fsb.hr, 2011.


This article uses material from the Wikipedia article "Nepovratni ventil", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Example Part

Plant Design / Ship Yard

Aveva Tribon, Aveva PDMS, Intergraph Smartplant, Intergraph Smartmarine, Offshore, Onshore, Marine, Shipyard, Plantdesign