powered by CADENAS

Social Share

Željeznički promet (19127 views - Transportation - Air Water Earth)

Željeznički promet je proces premještanja, odnosno prijevoza osoba i/ili stvari vožnjom po tračnicama. To je glavna vrsta kopnenog prometa koji je prodro u sve zemlje. Ekonomičnost tog prometa prisilila je čovjeka da izgradi željezničke pruge preko pustinja, planina i da ih sprovede kroz duge i skupe tunele (Simplon u Švicarskoj 19 730 m). Najdužu željezničku mrežu na svijetu ima SAD, a najgušću Belgija.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Željeznički promet

Željeznički promet

Željeznički promet je proces premještanja, odnosno prijevoza osoba i/ili stvari vožnjom po tračnicama.
To je glavna vrsta kopnenog prometa koji je prodro u sve zemlje. Ekonomičnost tog prometa prisilila je čovjeka da izgradi željezničke pruge preko pustinja, planina i da ih sprovede kroz duge i skupe tunele (Simplon u Švicarskoj 19 730 m).
Najdužu željezničku mrežu na svijetu ima SAD, a najgušću Belgija.

Podjela

Osnovna podjela željezničkog prometa je ona na putnički i teretni. Putnički promet je prijevoz putnika. Teretni promet je prijevoz tereta.

Redovni željeznički promet se vrši korištenjem voznog reda. To je tablica, u kojoj su navedeni datumi i vremena polaska, prolaska i dolaska vlakova.

Izvanredni promet se vrši prema potrebi, koristeći posebna odobrenja i naputke, ovisno o potrebi.

Prometno sredstvo

Osnovno prometno sredstvo je vlak. Ovisno o vrsti prometa, koristi se putnički vlak ili teretni vlak. Za teretni promet se isključivo slaže vlak, koji se sastoji od teretnih vagona i lokomotive. Za putnički promet se koristi vlak od putničkih vagona i lokomotive, ili ekonomičnije rješenje, motorni vlak.

Kategorije usluge

Postoje razine usluge. Među najnižima je lokalni promet. Među višima i najvišima od njih je i vlak velike brzine.
Nedovršeni članak Željeznički promet koji govori o željezničkom prometu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.This article uses material from the Wikipedia article "Željeznički promet", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Transportation - Air Water Earth

3D,CAD,Model,Libary,Railway, Train, Ship, Marine, Submarine, Automotive, Locomotive, Bike, Car, Formula 1, Space, Aircraft, Aerospace, Satelite, Automobile, Yacht