powered by CADENAS

Social Share

William Thomson (12341 views - Inventors & Engineers)

Sir William Thomson, 1. barun Kelvin Largsa (Belfast, 26. lipnja 1824. - Netherhall kraj Largsa, 17. prosinca 1907.), engleski fizičar. Držao je katedru prirodne filozofije u Glasgowu, a 1890. godine postao je predsjednikom Royal Society. Objavio je više od 300 znanstvenih radova, od kojih su najvažniji s područja termodinamike i elektriciteta. Godine 1848. predložio je apsolutnu skalu temeprature, neovisnu o termometrijskoj supstanci u instrumentu. Postavio je teoriju električnih oscilacija, usavršio prenošenje signala kroz podmorske kabele i marinski kompas, konstruirao aparat za mjerenje i predviđanje plime i oseke. Izvršio je znamenitu procjenu starosti Zemlje (20-40 milijuna godina) na osnovi razmatranja termičke vodljivosti, no ona je bila pogrešna zbog pogrešne polazne hipoteze da je Zemlja u početku bila rastaljena.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

William Thomson

William Thomson

William Thomson

Sir William Thomson, 1. barun Kelvin Largsa (Belfast, 26. lipnja 1824. - Netherhall kraj Largsa, 17. prosinca 1907.), engleski fizičar.

Držao je katedru prirodne filozofije u Glasgowu, a 1890. godine postao je predsjednikom Royal Society. Objavio je više od 300 znanstvenih radova, od kojih su najvažniji s područja termodinamike i elektriciteta. Godine 1848. predložio je apsolutnu skalu temeprature, neovisnu o termometrijskoj supstanci u instrumentu. Postavio je teoriju električnih oscilacija, usavršio prenošenje signala kroz podmorske kabele i marinski kompas, konstruirao aparat za mjerenje i predviđanje plime i oseke. Izvršio je znamenitu procjenu starosti Zemlje (20-40 milijuna godina) na osnovi razmatranja termičke vodljivosti, no ona je bila pogrešna zbog pogrešne polazne hipoteze da je Zemlja u početku bila rastaljena.

Poveznice

Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke na temu: William Thomson.


This article uses material from the Wikipedia article "William Thomson", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Inventors & Engineers

3D - 3D Models - 3D CAD - 3D Library - Da Vinci Gauss Newton