powered by CADENAS

Social Share

Elektronika (15335 views - Industrial Markets)

Elektronika je područje računarstva i elektrotehnike koje proučava i koristi sustave čiji se rad temelji na kontroli protoka elektrona i drugih nositelja električnog naboja u dijelovima od kojih su izgrađeni. Ti dijelovi su elektronički elementi: tranzistor, dioda, trijak, elektronska cijev. Povezivanjem više elektroničkih elemenata zajedno s elementima električnih krugova (kondenzator, otpornik, zavojnica) nastaju elektronički sklopovi, npr: ispravljač, pojačalo, filtar, bistabil, logička vrata. Sklopovi se dijele na analogne (niskofrekventne i visokofrekventne) i digitalne.
Go to Article

Elektronika

Elektronika

Elektronika je područje računarstva i elektrotehnike koje proučava i koristi sustave čiji se rad temelji na kontroli protoka elektrona i drugih nositelja električnog naboja u dijelovima od kojih su izgrađeni.

Ti dijelovi su elektronički elementi: tranzistor, dioda, trijak, elektronska cijev. Povezivanjem više elektroničkih elemenata zajedno s elementima električnih krugova (kondenzator, otpornik, zavojnica) nastaju elektronički sklopovi, npr: ispravljač, pojačalo, filtar, bistabil, logička vrata. Sklopovi se dijele na analogne (niskofrekventne i visokofrekventne) i digitalne.

Povijest

Početkom 20. stoljeća izumljena je elektronska cijev trioda. Bio je to prvi element u povijesti elektrotehnike, koji je omogućio pojačanje električnog signala. Time je položen temelj za radio, televiziju i mnoge druge elektroničke naprave, uključujući i elektronička računala. Kako su elektronske cijevi relativno energetski neučinkovite, velikih dimenzija i kratkog životnog vijeka, zamijenio ih je poluvodički elektronički element tranzistor, razvijen 1950-ih, koji je u skoro svim svojstvima bolji od elektronske cijevi. Daljnji razvoj poluvodičke tehnologije omogućio je izradu velikog broja tranzistora i drugih elemenata na jednoj pločici poluvodiča, što se naziva integrirani krug ("čip").This article uses material from the Wikipedia article "Elektronika", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Industrial Markets

3D - 3D CAD - 3D Models - 3D Library - Mechanical Engineering - Maschinenbau , Architecture Engineering - Architektur - BIM, Electrical Engineering - Elektrotechnik, Mechatronic - Mechatronik, Plant Design - Anlagenbau, Marine - Offshore Onshore - Food Service - Interior Architecture Innenarchitektur - Furnitures Möbel - Automotive - IoT Internet Of Things Industry 4.0 Industrie 4.0 Digital Twin Manufacturing 2025 - Chemistry - Food Service - Landscape Architecture - Exterior Architecture