powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Život (12432 views - Human)

Život je oblik postojanja živih bića. S biološkog gledišta život je svojevrsno zbivanje kojim su zahvaćena sva živa bića. Život kao proces sastoji se od mnogobrojnih djelomičnih procesa čije se djelovanje odvija u životnom vijeku jedinke. Od osobina živih bića koje nežive tvari ne posjeduju, najviše se ističu kompleksni spojevi s ugljikom. Najmanja građevna i funkcionalna osobina živih bića je stanica. Životni uvjeti su voda, zrak, toplina i svjetlost. Život se na Zemlji pojavio prije otprilike 3 milijarde godina. Na Zemlji danas živi više od 300 000 biljnih i više milijuna životinjskih vrsta, uz golem broj izumrlih vrsta. Život je i filozofski pojam. Najveće filozofsko pitanje što se tiče života jest što je njegov smisao. Znanstvena disciplina koja proučava život u vezi moralnih načela zove se bioetika. S gledišta biologije, život je karakteristika organizama, koji pokazuju sve ili većinu sljedećih osobina: 1. Homeostaza: Označava održavanje stalnih uvjeta u unutarnjoj okolini stanica. Gotovo svi organi i tkiva u tijelu vrše funkcije koje doprinose održavanju ovih stalnih uvjeta. 2. Organizacija: Tijelo živih organizama građeno je od od jedne ili više stanica, koje su osnovne jedinice života. 3. Metabolizam: Skup kemijskih reakcija koje se odvijaju u živom organizmu, kako bi se održao život. Živa bića trebaju energiju za održavanje interne organizacije (homeostaza) i za proizvodnju drugih procesa vezanih za održavanje na životu. 4. Rast: Izgradnja tijela i povećanje volumena tijela. 5. Prilagodba: Sposobnost mijenjanja tijekom vremena kao odgovor na promjene u okolišu. Ova sposobnost od temeljne je važnosti za proces evolucije. 6. Reagiranje na podražaje: Može biti vrlo raznoliko, od jednostavnih kontrakcija jednostaničnih organizama na vanjske kemikalije, do složenih reakcija koje uključuju sva osjetila višestaničnih organizama. 7. Razmnožavanje: Sposobnost proizvodnje novih pojedinačnih organizama, bilo nespolnim putem iz jednog organizma roditelja ili spolnim odnosom dva organizma.Živa bića se djele na 6 carstava:Životinje, Biljke, Gljive, Praživotinje, Bakterije i Alge. Dan svetosti života slavi se 25. ožujka.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Youtube


    

Život

Život

Život je oblik postojanja živih bića. S biološkog gledišta život je svojevrsno zbivanje kojim su zahvaćena sva živa bića. Život kao proces sastoji se od mnogobrojnih djelomičnih procesa čije se djelovanje odvija u životnom vijeku jedinke.

Od osobina živih bića koje nežive tvari ne posjeduju, najviše se ističu kompleksni spojevi s ugljikom. Najmanja građevna i funkcionalna osobina živih bića je stanica. Životni uvjeti su voda, zrak, toplina i svjetlost. Život se na Zemlji pojavio prije otprilike 3 milijarde godina. Na Zemlji danas živi više od 300 000 biljnih i više milijuna životinjskih vrsta, uz golem broj izumrlih vrsta.

Život je i filozofski pojam. Najveće filozofsko pitanje što se tiče života jest što je njegov smisao. Znanstvena disciplina koja proučava život u vezi moralnih načela zove se bioetika.

S gledišta biologije, život je karakteristika organizama, koji pokazuju sve ili većinu sljedećih osobina: [1]

  • 1. Homeostaza: Označava održavanje stalnih uvjeta u unutarnjoj okolini stanica. Gotovo svi organi i tkiva u tijelu vrše funkcije koje doprinose održavanju ovih stalnih uvjeta.
  • 2. Organizacija: Tijelo živih organizama građeno je od od jedne ili više stanica, koje su osnovne jedinice života.
  • 3. Metabolizam: Skup kemijskih reakcija koje se odvijaju u živom organizmu, kako bi se održao život. Živa bića trebaju energiju za održavanje interne organizacije (homeostaza) i za proizvodnju drugih procesa vezanih za održavanje na životu.
  • 4. Rast: Izgradnja tijela i povećanje volumena tijela.
  • 5. Prilagodba: Sposobnost mijenjanja tijekom vremena kao odgovor na promjene u okolišu. Ova sposobnost od temeljne je važnosti za proces evolucije.
  • 6. Reagiranje na podražaje: Može biti vrlo raznoliko, od jednostavnih kontrakcija jednostaničnih organizama na vanjske kemikalije, do složenih reakcija koje uključuju sva osjetila višestaničnih organizama.
  • 7. Razmnožavanje: Sposobnost proizvodnje novih pojedinačnih organizama, bilo nespolnim putem iz jednog organizma roditelja ili spolnim odnosom dva organizma.

Živa bića se djele na 6 carstava:Životinje, Biljke, Gljive, Praživotinje, Bakterije i Alge.

Dan svetosti života slavi se 25. ožujka.

  1. McKay, Chris P. (14. rujna 2004.). "What Is Life—and How Do We Search for It in Other Worlds?". PLoS Biol. 2 (2(9)): 302. doi:10.1371/journal.pbio.0020302. PMC: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC516796/?tool=pubmed. Pristupljeno 2. veljače 2010.

Vidi i:

Na stranicama Wikicitata postoji zbirka osobnih ili citata o temi: Život


This article uses material from the Wikipedia article "Život", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Human

3D