powered by CADENAS

Social Share

Amazon

Izvršni softver (5793 views - Computer)

Izvršni softver je podgrupa računalnog softvera koja se bavi izvršavanjem točno određenih zadataka. Zadaća sistemskog softvera je da omogući rad svih dijelova računala, izvršni softver iskorištava dijelove računala da bi izvršavao neki određeni zadatak. Primjer izvršnog softvera je urednik teksta (Microsoft Word i ostali), program za preslušavanje glazbe (Winamp i ostali) ili program za obradu slika (Photoshop i ostali) i tako dalje. Imamo i pakete izvršnih programa kao što je Microsoft Office ili OpenOffice.org koji uključuju više programa za odrađivanje nekih zadataka.
Go to Article

Youtube


    

Izvršni softver

Izvršni softver

Izvršni softver je podgrupa računalnog softvera koja se bavi izvršavanjem točno određenih zadataka. Zadaća sistemskog softvera je da omogući rad svih dijelova računala, izvršni softver iskorištava dijelove računala da bi izvršavao neki određeni zadatak. Primjer izvršnog softvera je urednik teksta (Microsoft Word i ostali), program za preslušavanje glazbe (Winamp i ostali) ili program za obradu slika (Photoshop i ostali) i tako dalje. Imamo i pakete izvršnih programa kao što je Microsoft Office ili OpenOffice.org koji uključuju više programa za odrađivanje nekih zadataka.

Vrste izvršnih programa

Microsoft Office

  • Urednik teksta
  • Program za tablično računanje

Programi za komunikaciju

Multimedija

Analitčki softver

Baza podatakaThis article uses material from the Wikipedia article "Izvršni softver", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Computer

Computer, Hardware, Software