powered by CADENAS

Social Share

ASIC (4264 views - EDA & PCB (Electronics))

ASIC (Application Specific Integrated Circuit; Uygulamaya Özel Tümleşik Devre), genel amaçlı mikroişlemcilerin ve mikrodenetleyicilerin aksine, belirli özel bir işlemi, görevi yerine getirmek üzere tasarlanmış tümleşik devrelerdir. Örnek olarak bir devre için adc ve adc ile birlikte bir program kullanılıyor olsun eğer satış adedi çok yüksek ise tasarlanacak bir entegre ile daha uygun fiyatlara mal edilebilir işte bu tasarlanan özel entegre devrelere ASIC denir.
Go to Article

ASIC

ASIC

ASIC (Application Specific Integrated Circuit; Uygulamaya Özel Tümleşik Devre), genel amaçlı mikroişlemcilerin ve mikrodenetleyicilerin aksine, belirli özel bir işlemi, görevi yerine getirmek üzere tasarlanmış tümleşik devrelerdir.

Örnek olarak bir devre için adc ve adc ile birlikte bir program kullanılıyor olsun eğer satış adedi çok yüksek ise tasarlanacak bir entegre ile daha uygun fiyatlara mal edilebilir işte bu tasarlanan özel entegre devrelere ASIC denir.This article uses material from the Wikipedia article "ASIC", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

EDA & PCB (Electronics)

Electronics, Electro, EDA, PCB, Circuit, Schematics