powered by CADENAS

Social Share

ROI (3655 views - Business & Office)

ROI (ang. return on investment, zwrot z inwestycji) – wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych. Metoda ROI służy do pomiaru bezwzględnej opłacalności dla wszystkich dostawców kapitału i może być interpretowana ekonomicznie jako stopa zwrotu z nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację danej inwestycji. Należy do grupy metod prostych, które zakładają, że nadwyżkowa korzyść netto z inwestycji mierzona jest memoriałowym zyskiem i wartość pieniądza w czasie jest stała. Metoda często jest wykorzystywana do oceny opłacalności projektów IT, marketingowych i szkoleniowych. Wykorzystywana jest również do oceny społecznej opłacalności projektów. W ostatnim z przytoczonych przykładów ROI określana jest jako SROI, czyli Social return on investment. Algorytm metody ROI wyraża następująca formuła: ROI = zysk netto kapitał ⋅ 100 % {\displaystyle {\text{ROI}}={\frac {\text{zysk netto}}{\text{kapitał}}}\cdot 100\%} Ogólnie kryterium decyzyjne można sformułować w następujący sposób: R ≥ kgr – inwestycja jest opłacalna, R < kgr – inwestycja jest nieopłacalna. Jako wartość graniczną w wypadku metody ROI można przyjąć zwrot z nakładów inwestycyjnych w branży (ROIb), wówczas bezwzględne kryterium decyzyjne będzie można sformułować następująco: ROI ≥ ROIb – inwestycja jest opłacalna (akceptowalna), ROI < ROIb – inwestycja jest nieopłacalna (nieakceptowalna). Jednak coraz częściej jako kgr przyjmowany jest średni ważony koszt kapitału (WACC, albo dla całego przedsiębiorstwa, albo oszacowany jedynie dla kapitału zaangażowanego w inwestycję). W takim przypadku kryterium decyzyjne ma postać: ROI ≥ WACC – inwestycja jest opłacalna, ROI < WACC – inwestycja jest nieopłacalna.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

ROI

ROI

ROI (ang. return on investment, zwrot z inwestycji) – wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych.

Metoda ROI służy do pomiaru bezwzględnej opłacalności dla wszystkich dostawców kapitału i może być interpretowana ekonomicznie jako stopa zwrotu z nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację danej inwestycji. Należy do grupy metod prostych, które zakładają, że nadwyżkowa korzyść netto z inwestycji mierzona jest memoriałowym zyskiem i wartość pieniądza w czasie jest stała. Metoda często jest wykorzystywana do oceny opłacalności projektów IT, marketingowych i szkoleniowych. Wykorzystywana jest również do oceny społecznej opłacalności projektów. W ostatnim z przytoczonych przykładów ROI określana jest jako SROI, czyli Social return on investment.

Algorytm metody ROI wyraża następująca formuła:

Ogólnie kryterium decyzyjne można sformułować w następujący sposób:

  • R ≥ kgr – inwestycja jest opłacalna,
  • R < kgr – inwestycja jest nieopłacalna.

Jako wartość graniczną w wypadku metody ROI można przyjąć zwrot z nakładów inwestycyjnych w branży (ROIb), wówczas bezwzględne kryterium decyzyjne będzie można sformułować następująco:

  • ROI ≥ ROIb – inwestycja jest opłacalna (akceptowalna),
  • ROI < ROIb – inwestycja jest nieopłacalna (nieakceptowalna).

Jednak coraz częściej jako kgr przyjmowany jest średni ważony koszt kapitału (WACC, albo dla całego przedsiębiorstwa, albo oszacowany jedynie dla kapitału zaangażowanego w inwestycję).

W takim przypadku kryterium decyzyjne ma postać:

  • ROI ≥ WACC – inwestycja jest opłacalna,
  • ROI < WACC – inwestycja jest nieopłacalna.

Zobacz teżThis article uses material from the Wikipedia article "ROI", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Business & Office

3D