powered by CADENAS

Social Share

Gmail (2596 views - Business & Office)

Gmail je višejezična usluga prvenstveno elektroničke pošte pa čavrljanja i međumrežne telefonije korporacije Google Inc. koja u besplatnoj inačici nudi pohranu do 15 gigabajta podataka. Cjelokupna usluga je dostupna putem paučinastoga sučelja koje poruke koje se nastavljaju jedna na drugu prikazuje kao razgovore, prikazuje reklame povezane s temom prikazanoga razgovora, nudi naprednu pretragu elektroničke pošte itd. Elektroničkoj pošti mogu pristupati i mušterije elektroničke pošte koristeći Protokol poštanskoga ureda 3 ili Međumrežni protokol pristupa porukama. Prva inačica usluge puštena je u rad 1. travnja, 2004. a nosila je i ime Google Mail. Uslugu danas koristi preko 900 milijuna korisnika.
Go to Article

Explanation by Hotspot Model

Gmail

Gmail

Gmail
Izdavač:Google Inc.
Vrsta: elektronička pošta, čavrljanje i međumrežna telefonija
Web stranica: https://www.gmail.com/

Gmail je višejezična usluga prvenstveno elektroničke pošte pa čavrljanja i međumrežne telefonije korporacije Google Inc. koja u besplatnoj inačici nudi pohranu do 15 gigabajta podataka[1]. Cjelokupna usluga je dostupna putem paučinastoga sučelja koje poruke koje se nastavljaju jedna na drugu prikazuje kao razgovore, prikazuje reklame povezane s temom prikazanoga razgovora, nudi naprednu pretragu elektroničke pošte itd. Elektroničkoj pošti mogu pristupati i mušterije elektroničke pošte koristeći Protokol poštanskoga ureda 3 ili Međumrežni protokol pristupa porukama. Prva inačica usluge puštena je u rad 1. travnja, 2004.[2] a nosila je i ime Google Mail. Uslugu danas koristi preko 900 milijuna korisnika[3].

Vanjske povezniceThis article uses material from the Wikipedia article "Gmail", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia

Business & Office

3D